Outro exemplo de sombreamento para o convés superior. Mirror House, Woollahra – Secret G …

Another example for shading for the top deck. Mirror House, Woollahra – Secret G…


Outro exemplo de sombreamento para o convés superior. Mirror House, Woollahra – arquitetura paisagística de jardins secretos